Tečaj Microcementa

 

 

Tečaj se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela!

 

Tri dana po dvije linije Microcementa dnevno!

Prijepodne početak u 9:00h linija Microdur teorija i praksa

Ručak od 12:30-13:30

Poslijepodne početak 14:00h linija Microlevel teorija i praksa

Prijepodne početak 9:00h linija Microduo teorija i praksa

Ručak 12:30-13:30

Poslijepodne početak 14:00h linija Microne teorija i praksa

Prijepodne početak 9:00h linija Microrock teorija i praksa

Ručak 12:30-13:30

Popodne početak 14:00h linija Micropool

 

Teoretski dio se sastoji od učenja o materijalima, njihovim karakteristikama, svojstvima i sl..

Praktični dio izrada uzoraka od baze do završnih slojeva Microcementa i zaštitinih premaza...

Svaki polaznik dobiva certifikat i mogućnost ugradnje naših proizvoda!

Napomene:

 

Prethodno znanje nije potrebno!

Sve prijave slati na: