MICROPOOL

-THE ADAPTATION-

Sposobnost promjene da može preživjeti situaciju koja se razlikuje od izvorne. Naša bazenska linija savršeno prilagođava svoje uvjete na vodenom staništu bez žrtvovanja svoje suštine.

Micropool microcementna linija karakterizirana je kao jednokomponentni microcement koji se treba miješati samo s katalizatorom da otvrdne. Posebno je kreirana za primjenu na površine koje su uronjene u vodu, kao što su u bazeni i ribnjaci. Formulaa je dizajnirana da stvori stupanj propusnosti vodene pare i time izbjegne pojavu mjehura zbog nedostatka propusnosti.

 

MICROPOOL KARAKTERISTIKE

Vodootporan

Trajnost u vodi

Otpornost na slanu i kloriranu vodu

Ne proizvodi mjehure

Micropool1.jpeg